Đội ngũ

Trương Quang Minh
CEO
Trương Văn Thắng
Co-Founder/
Strategy Director
Long Nguyễn
Co-Founder
Hương Nguyễn
Business Director
Nguyễn Ngọc Ánh
Vice Director
Nguyễn Phan Huy
CTO
Nguyễn Thị Thảo
Account Director
Ngô Anh Kiên
3D Developer
Lê Xuân Tùng
3D Designer
Trần Tùng Lâm
3D Developer
Ngô Hồng Ánh
Account Associate
Đoàn Thái Bình
Account Associate
Nguyễn Thuý Quỳnh
Account Associate
Lê Nguyệt Anh
Account Associate
Hoàng Tường Vi
Account Associate
Vũ Đặng Thuỳ Linh
Account Associate
Trần Minh Thu
Account Associate
Phùng Thị Tuyết Trinh
Account Associate
Hoàng Hà Linh
Account Associate
Tải hồ sơ năng lực